Mgr. Végső László, lelkipásztor / Ing. Végső Melinda, jegyző, pénztárnok  

Reformovaná kresťanská cirkev / Református Keresztyén Egyházközség

Hlavná 42 / Fő út 42

946 02 Čalovec / 946 02 Megyercs

Slovensko / Szlovákia

 

Telefon: 00421/(0)35-7790135

Mobil: 00421/(0)902436744

 

e-mail: vegsolaszlo@freemail.hu

e-mail: melilaci24@gmail.com