Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

Ökumenikus istentisztelet

2016.11.01 10:35
„Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az ÚR Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.” 2Kor 4,15   Szeretettel hívunk mindenkit az ökumenikus istentiszteletre, amely 2016.11.1-én, a megyercsi temetőben 15,00 órától veszi kezdetét.  
Teljes cikk

MEGHÍVÓ

2016.10.29 05:42
Jézus Krisztus mondja: "Jöjjetek hozzám mindnyájan..." (Mt 11,28) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, 2016. október 30-án Úrvacsorás istentiszteletre, amely Keszegfalván 9.30-tól a régi Községházán, és Megyercsen 11.00 órától a templomban kezdődik. 
Teljes cikk

Keresztyén Szavaló és Prózamondó Verseny - Jóka 2016. 10. 22

2016.10.24 12:27
Köszönet azoknak a szülőknek és testvéreknek az Úrban, akik felkészítették a gyülekezetünk gyerekeit a Keresztyén Szavaló- és Prózamondó Versenyre, amely a jókai Betlehem Missziós Központ épületében zajlott 2016. 10. 22-én. Köszönet mindazoknak a gyerekeknek, akik vállalták ezt a szép és áldott...
Teljes cikk

NŐKRŐL NŐKNEK

2016.10.18 18:52
Nőkről nőknek 2016.10.24.odt (15007)
Teljes cikk

ELJEGYZÉS ISTEN KEGYELMÉNEK PECSÉTJÉVEL

2016.09.24 21:11
Kedves megyercsi, keszegfalvi hívek és mindenki! Nagy ünnepség vár vasárnap 11.00 órától reánk a megyercsi templomban, ugyanis keresztelőre kerül sor. Egy kisgyermeket, Patríciát, Kovács Erika és Bohus András kislányát fogjuk Isten kegyelméből a keresztség sákramentumába részesíteni, amely által...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.16 Lk 22,39-46 alapján

2016.08.16 10:20
Férfi legyen a talpán, aki ellen tud állni a kísértésnek. A kísértő jól ismeri az ember gyengeségeit, ismeri gyenge pontját, hogy mivel buktathatja meg őt. Egyedül Jézus tudott ellenállni neki. Az Úrnak ki kellett innia az élet keserű poharát miatta, és a kísértő ebben akarta őt megakadályozni....
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.11 Lk 22,1-6 alapján

2016.08.11 10:33
Gondosan kieszelt terv, gondosan kitervelt összeesküvés, gondosan előkészített csapda található a mai igeszakaszban Jézus ellen. Az elmúlt rezsim hübéresei hasonlóan bántak el Krisztus hűséges, megalkuvást nem ismerő, nem szerető követőivel. Júdás árulta el Jézust, aki egy volt a 12...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.10 Lk 21,34-38 alapján

2016.08.10 09:57
Milyen nyomasztó lenne, ha megszünnének a hírforrások. Nem tudnánk, hogy mi történik a Riói Olimpián, hogy hogyan állnak a sportolóink, és hogy mi zajlik a világban. De még nyomasztóbb lenne, ha az ÚR Jézus Krisztus megszünne szólni hozzánk. A mai napon felszólít bennünket a vigyázatra. Vigyázzatok...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.9 Lk 21,25-33 alapján

2016.08.09 10:51
Ismételten egy új nap tárul elénk és egy új igeszakasz, amely az Emberfia eljöveteléről szól, az ÚR Jézus Krisztus visszajöveteléről tudósít bennünket. De vajon miról szól a mi új napunk? Mert elmúlik ez is, de Isten igéje megmarad örökre. Egyenesedjünk fel, és emeljük fel fejünket, mert közeledik...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.8 Lk 21,20-24

2016.08.08 12:21
Az ÚR Jézus Krisztus mivel szereti, már előre felkészíti népét, mindenre felkészíti híveit. Elmondja nekik, hogy mikor mit kell tenniük, mikor merre és hova kell menniük. Jeruzsálem lakói nem törődtek Jézus figyelmeztető szavaival. Figyelembe se vették. Elengedték fülük mellett. Megszokottan élték...
Teljes cikk
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135