Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.7 Lk 21,5-19 alapján

2016.08.07 07:50
Az ember csak a jelent látja és nem lát a jövőbe, sokszor nem is gondol rá. Ezért nem szabad hinni a jóslatoknak, a horoszkópoknak, a kirakott kártyáknak. Egyedül Jézus lát a jövőbe. Ő előre látta a jeruzsálemi templom 70-ben való lerombolását. Kő kövön nem maradt az épületből, csak a siratófal...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.6 Lk 21,1-4 alapján

2016.08.06 11:41
Egy egyetemista iskolatársam, egyszer szünidőben elment Angliába, hogy pénzt keressen további tanulmányaihoz, hogy felszabadítsa szüleit e teher alól. Megérkezte után a szálláshelyén böngézte a hirdetéseket, hogy hol találhat munkát magának. Felhívta vagy felkereste mindazokat a munkaadókat, akik...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.5 a Lk 20,46-47 alapján

2016.08.05 08:53
Egy özvegyasszony, aki szülőföldjétől messze élt, visszakapta a régi rendszer által elkobzott vagyonát. Egy írástudót bízott meg annak kezelésével, aki később felemészetette mindenét. Óvakodjatok az írástudóktól – mondja Jézus, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.8.4 Lk 20,27-40 alapján

2016.08.04 09:26
Ki ne szeretne örökké élni? Minden élőlény arra törekszik, hogy minél tovább éljen! Az ÚR Jézus Krisztus ebben az igeszakaszban elmagyarázza, hogy mi ennek a titka. Még azokat is meggyőzi, akik nem hisznek benne, akik nem hisznek a feltámadásban, akik nem hisznek az örök életben. Félreértés ne...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.6.6

2016.06.06 08:38
Lukács evangéliuma 2 - A kisbaba születése után a szülőknek első útjuk volt a templomba, hogy bemutassák gyereküket Istennek. Addig, míg ez nem történt meg nem lehetett meglátogatni őket. Jézust, a tisztulási napok letelte után vitték fel szülei Jeruzsálembe, hogy bemutassák Istennek és...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.6.2

2016.06.02 08:23
Lukács evangéliuma 1 -  Fiatal eljegyzett leányt köszöntötte az angyal: Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az ÚR veled van! Gyönyörű egy mennyei köszöntés Mária felé. Bárcsak mi is mindennap meghallanánk az angyali szózatot, hogy az ÚR kegyelmébe fogadott bennünket. Akiben ott él a...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.6.1

2016.06.01 08:07
Lukács evangéliuma 1 - Ajánlás   Teofilus, akinek az evangélium íródott egy Istent szerető ember, Isten barátja, azaz ember, akit Isten szeret. Mi menyire szeretjük Istent, mennyire vagyunk az Ő barátja és mennyire szeret bennünket Isten? Ha ezek a pozitív jelzők nem találhatóak meg...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.27

2016.05.27 14:22
12Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. 13De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. 14Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.26

2016.05.26 08:08
Címzés, üdvözlés 1Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus igazsága által: 2Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.24

2016.05.24 08:00
4,12 Boldogság Krisztusért szenvedni Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne...
Teljes cikk
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135