Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.19

2016.05.19 08:26
2,18 A szolgák kövessék Jézus példáját Ti, szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is.         Ef 6,5; Kol...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.18

2016.05.18 09:50
2,13 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak,         Róm 13,1-4; Tit 3,1       2,14 akár a helytartóknak mint...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.17

2016.05.17 14:16
2,1 Épüljetek fel lelki házzá Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást,                 2,2 mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.12

2016.05.12 07:50
20 Befejező intés, Isten dicsőítése Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által,                 21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.11

2016.05.11 07:42
14 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel,         1Móz 5,18.21-24       15 hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.10

2016.05.10 20:12
8 De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat.                 9 Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet...
Teljes cikk

MEGHÍVÓ EGY CSODASZÉP ÜNNEPSÉGRE

2016.05.07 10:12
Tisztelt Megyercsiek, Keszegfalviak és Környékbeliek, jöjjetek, legyetek jelen, nézzétek, hallgassátok meg konfirmáció alakalmával, miként vallja meg két fiatal az ÚR Jézus Krisztusba vetett hitét. Nagyon nagy ünnepség ez a gyülekezet életében, amikor ezek a fiatalok a királyok Királya, uraknak Ura...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.6

2016.05.06 07:40
21,9 Az új Jeruzsálem És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.5

2016.05.05 07:44
21,1 Új ég és új föld És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.         Ézs 65,17; 66,22; 2Pt 3,13       21,2 És a szent várost, az új Jeruzsálemet is...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.4

2016.05.04 12:34
20,7 Góg és Magóg Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből,                 20,8 és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy...
Teljes cikk
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135