Szeretettel üdvözöljük a weboldalunkon

Ön a Megyercsi Református Gyülekezet és a Keszegfalvi Szórványgyülekezet honlapjára látogatott el, amely közösségeink egyedüli Pásztora és Ura, a Mindenható Isten egyszülött Fia, az ÚR Jézus Krisztus. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Kegyelme, szeretete, hatalma nem változik soha. Ő irgalmas, hosszútűrő, de ítéletet is tud tartani az ember felett. Ő a Fő mindenben, én csak, ahogyan Gyökössy Bandi bácsi fogalmazta meg, bojtárja vagyok Uramnak. 17 éve, hogy személyes találkozásom volt vele. Látni nem láttam Őt, de hallottam, ahogyan beszélt hozzám. Azt mondta nekem: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”(Jn 4,26) Azóta hosszú utat tettem meg szeretett Urammal, és soha nem hagyott el, soha nem hagyott cserben, soha nem szűnt meg szólni hozzám. Hiszem, hogy ez így lesz mindörökké. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el engem szeretetétől, amely megjelent Ő benne. Számomra jelenléte és beszéde mindenek felett a legdrágább kincs e világon. Gyógyító, vigasztaló, erősítő, bátorító jelleggel bír. Mindenre, minden gyötrelemre, nyomorúságra, nyavalyára tökéletes gyógyír. Ezért arra kérem, ne hagyjon ki, ne mulasszon el egyetlen egy lehetőséget sem találkozni Vele, hogy élete és lelke már most üdvözüljön és a végén révbe, a mennybe jusson. 
Bármi történjen körülöttem, mindig örömöt és békességet lelek Nála. Remélem, hogy megtalálja oldalunkon, amire szüksége van. 
SOLI DEO GLORIA! 
Áldja meg Önt az ÚR Jézus Krisztus! A viszontlátásra.

Végső László, lelkipásztor

Események naptára

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.3

2016.05.03 07:32
20,1 Krisztus ezeréves uralma És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében.                 20,2 Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.5.2

2016.05.02 07:38
19,11 Krisztus megjelenése És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol,         Ez 1,1; Zsolt 96,13; Ézs 11,4       19,12 szeme tűz...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.30

2016.04.30 09:32
18,1 A nagy Babilon bukásának kihirdetése Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet.                 18,2 És ezt kiáltotta erős...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.29

2016.04.29 07:39
17,1 A nagy parázna a vadállaton Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizek mellett ül,         Jer...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.28

2016.04.28 07:39
16,1 A harag hét poharának kiöntése Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz: Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.27

2016.04.27 07:34
15,1 A győztesek éneke az üvegtenger mellett És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.26

2016.04.26 07:50
14,14 Az Emberfia ítéletet tart És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló.         Dán 7,13       14,15 Egy másik...
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.25

2016.04.25 08:11
14,1 A Bárány és kísérete a Sion hegyén És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva.         Ez 9,4; Jel...
Teljes cikk

A keresztség sákramentuma

2016.04.23 17:42
2016.4.24-én, 11:00 órától a Megyercsi református templomban Beke Zoénak kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. Erre az áldott alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit.  
Teljes cikk

NAPI LELKI MENÜ 2016.4.23

2016.04.23 08:01
13,1 A tízszarvú és hétfejű vadállat És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.         Dán 7,3; Jel...
Teljes cikk
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>


Elérhetőség

Mgr. Végső László

+421902436744
+421357790135