KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mi a te egyetlen vigasztalásod életedben és halálodban?

Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges idvezítőmnek, a JÉZUS KRISZTUSNAK a tulajdona. Aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen MEGFIZETETT. És engem az ördögnek minden hatalmától MEGSZABADÍTOTT. És úgy MEGŐRIZ, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről mennyei Atyám akarata nélkül. Sőt minden dolognak is idvességemet kell szolgálni. Ezért biztosít engem Szent Lelkével az örök élet felől. És szívszerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Ő neki éljek.

Kié vagy te?

Én Jézus Krisztus tulajdona vagyok.

Hogyan lettél Jézus Krisztus tulajdona?

Úgy lettem Jézus Krisztus tulajdona, hogy Ő engem megvásárolt.

Kitől vásárolt meg Jézus Krisztus?

Az ördögtől vásárolt meg.

Mivel tartozol ezzel Jézus Krisztusnak?

Azzal, hogy Ő neki éljek.

Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy e vigasztalásban üdvösségesen élhess és halhass meg?

Három dolgot kell tudnom arra nézve, hogy ebben a vigasztalásban üdvösségesen élhessek és halhassak meg.

Első az, hogy milyen az én bűnöm és nyomorúságom. Második az, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadik az, hogy milyen hálával tartozom Istennek e szabadításért.

Honnan ismered meg a te nyomorúságodat?

Nyomorúságomat Isten törvényéből ismerem meg.

Mit kíván tőlünk Isten törvénye?

Megtanít erre Krisztus Máté evangéliuma 22. részében ekképpen: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat: E két parancsolattól függ az egész törvény és próféták."

Megtarthatod Isten törvényét tökéletesen?

Nem tarthatom meg, mert természet szerint hajlandó vagyok Istent és felebarátomat gyűlölni. 

Isten az embert gonosszá teremtette?

Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és igazzá teremtette avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és vele örökkétartó boldogságban lévén, Őt dicsérje és magasztalja. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>