A Megyercsi Református Gyülekezet története

A feljegyzések alapján a megyercsi gyülekezet a reformáció utáni korai évektől kezdve anyaegyház volt. A községet a 19. század elejéig majdnem kizárólag reformátusok lakták erős közösséget alakítva. Az első írásos emlékek a megyercsi református iskolák létezéséről a XVI. századra nyúlnak vissza. Tudjuk azt is, hogy 1788-ban a gyülekezet egy új református iskolát épített.

Arról, hogy mikor épült az első templom, sajnos nincs feljegyzés. Azt viszont tudjuk, hogy ez a templom az 1763-as földrengéskor összedőlt. Utána a gyülekezet 1801-02-ben épített templomot, melyet 1870 és 77 közötti években a romantika stílusában alakította át.
A templom tornyából két harang hívja istentiszteletre a reformátusokat. A nagyharang 1877-ben készült. A kis harang pedig 1870-ben.
Az elhurcoltatások hatalmas csapást mértek az egykor erős református községre. A falu lakosságának nagy részét 1946-ban Csehországba deportálták, 1948-49ben pedig Magyarországra telepítették ki. A református gyülekezet száma megcsappant, helyükre mások települtek.

Ennek ellenére az itt maradottakban volt élni akarás. Bizonyítja ezt az 1965-ös árvíz utáni nagy összefogás. A Duna vizének pusztító árja ugyanis nem kerülte el a megyercsi templomot sem. Isten házának épülete súlyos károkat szenvedett – csupán a toronyrész maradt éppen. A megyercsi gyülekezet a külső és belső nehézségek legyőzése után 1969-ben fogott hozzá a régi templom helyén az új templom felépítéséhez, amit 1970 november 22-én szenteltek fel.

Az évek múlásával azonban a templom elvesztette külső pompáját. Külső és belső felújításra került sor 2000-2004 között, de továbbra is javításokat igényel. Ezzel párhuzamosan zajlik a parókia felújítása és korszerűsítése.

2011 és 2012-ben óriási teljes körű tisztítás ment végbe a gyülekezet ingatlan tulajdonán (épületet és környezetet veszélyeztető magas és beteg fák kiásása, összesen 8 darab, valamint gyümölcsfák, bokrok, cserjék ültetése, a padlás tisztítása és egy új szociális helyiség létrehozása). 2013-ban a plafon lehozatala 6 helyiségben, külső és belső nyílászárak cseréje (4 ablak és 5 ajtó). 2014-ben a parókia tetőszerkezetének javítása (lécezés) tetőburkolat cseréje és a csatornaszerkezet teljes lecserélése. De ezzel még nincs vége, mert még nagyon sok tennivalónk van építkezési, javítási téren is. 

A rendszeres vasárnapi istentiszteleten kívül bibliaórákat, hittanórákat, alkalmanként hétköznapi istentiszteleteket tartunk. A gyermekekkel aktívan folyik a foglalkozás. Megalakult a gyülekezet énekkara, és hála az Urnak már több alaklommal felléptünk, énekszóval is dicsőítve a mi Istenünket.

 

 

Rólunk

Gyülekezet Presbitériuma a 2014 - 2019-es ciklusra

Lelkipásztor: Mgr Végső László /  Gondnokok: 1. özv. Králik Mihályné (Teréz), 2. ifj. Zsemlye Károly /  Presbiterek: 1. Berecz Imre, 2. Bese Mátyásné (Emília), 3. özv. Kasza Ferencné (Júlia), 4. Kiss Krisztina - Keszegfalva, 5. Kovács Tiborné (Etelka) - Keszegfalva, 6. özv....